COVID-19 IMPORTANT EMPLOYEE INFORMATION

Employee Information

If you would like further support, or if you are looking for anything related to your employment, you will find it here.

Employee Wellbeing

Here are some links below to information for you to have a read through as well as some contact details if you would like further support.

Poniższe linki umożliwiają uzyskanie informacji oraz danych kontaktowych, jeśli uważasz, że potrzebujesz pomocy.

Employment Policies and Employee Advisory Notes

Supporting Documents below contains Tayside Contracts' Employment Policies, which have been approved by the Corporate Leadership Team following consultation with the recognised trade unions.

If you have any questions regarding our services please feel free to Contact Us.

Employee Information

Click the heading below, to review and download the information you require.

Or click below for files that begin with that letter.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z
Spotlight - Tayside Contracts praised for our impact at the 'Better Place to Live Fair'Terms and Conditions of Employment Handbook *PopularYour Guide to Making the Most of Your Employee Benefits*A New ItemEmployee PoliciesEmployee Advisory NotesPolish

BSL Employment policies, procedures and advisory notes in bsl format can be viewed here

Dział do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (Dział HR)

Dział zarządzania zasobami ludzkimi dodatkowo, oprócz wnoszenia swojego wkładu w cele biznesowe Tayside Contracts na poziomie strategicznym, dostarcza usług zarówno menadżerom jak i pracownikom. Na usługi te składają się miedzy innymi udzielanie wsparcia, poradnictwo i doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z działem HR: szkolenia i rozwój, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), wartościowanie stanowisk pracy, oraz płace.

Dział HR zajmuje się również rekrutacją, na naszej stronie internetowej można znaleźć wolne stanowiska pracy oraz złożyć o nie aplikację.

Wciśnij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Tayside Contracts traktuje bardzo poważnie. Sekcja związana z bezpieczeństwem gwarantuje, iż stosujemy się do ustawodawstwa związanego z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz do naszej polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Na bieżąco staramy się zwiększać profil BHP wewnątrz naszej organizacji i przyjmować proaktywne podejście w celu zmniejszania ilości wypadków i związanego z pracą złego stanu zdrowia.

Wierzymy we wkładanie wysiłku w szkolenia i rozwój naszych pracowników. Nasza firma otrzymała akredytację za inwestowanie w ludzi. Jesteśmy również akredytowanym centrum świadczącym usługi z zakresu kwalifikacji zawodowych (SQV), zapewniamy egzaminatorów oraz wewnętrznych weryfikatorów szkoleń. Zapewniamy szeroki zakres kursów szkoleniowych zarówno wewnątrzzakładowych jak i dla klientów zewnętrznych . Aby przejrzeć zakres oferowanych przez nas usług prosimy wcisnąć