The Road to 2020Community benefit through the pursuit of excellence
mployment Policies
Adoption Leave and Pay Policy
Annual Leave and Public Holiday Policy
Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
Bereavement Leave Policy
Bullying and Harassment Policy
Car Parking Policy
Childcare Voucher Scheme

Data Protection Policy
Disciplinary Policy
Display Screen Equipment Assessment Policy
Early Retiral and Voluntary Redundancy Policy
Employee Charter
Employee Code of Conduct
Equality and Diversity Policy
Establishment Control and Vacancy Management Policy
Flexible Retirement Policy
Flexible Working Policy
Grievance Policy
Holiday Pay- Non-Contractual Overtime - Additional Hours Policy
Hospitality and Gifts Policy
Induction Policy
Internet and Email Use Policy
IT Security Policy
Job Evaluation Grading and Validation Policy
Job Sharing Policy
Leadership Management Development Strategy
Long Service Recognition Policy
Maternity-Adoption Support and Ordinary Paternity Leave
Maternity Leave and Pay Policy
Motor Vehicle Policy
Occupational Health and Safety Policy
Parental Leave Policy
Payroll Giving Scheme
Performance at Work Policy
Prescription Safety Spectacles Policy
PVG Scheme Policy
Recruitment and Selection Policy
Redeployment Policy
Redundancy Policy
Removal and Relocation Policy
Respiratory Protective Equipment Policy
Retention of HR Records Policy
Severe Weather - Management of Slip Risks Procedure
Severe Weather Policy
Shared Parental Leave and Pay Policy
Sickness Absence
Sickness Absence Notification Procedure
Smoking Policy
Substance Misuse Policy
Substance Misuse Testing Procedure
Tay Review Policy (Leadership and Development)
Time and Attendance Policy
Time off for Dependents Policy
Vehicle Tracking Policy
Whistleblowing (Confidential Disclosure of Information) Policy
Work Related Stress Policy

Working With Us

This section contains Tayside Contracts' Employment Policies, which have been approved by the Corporate Management Team following consultation with the recognised trade unions.

If you have any questions regarding our services please feel free to Contact Us.

Aby uzyskać informacje i zasady dla polskich odwiedzających, kliknij tutaj

Dział do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (Dział HR)

Dział zarządzania zasobami ludzkimi dodatkowo, oprócz wnoszenia swojego wkładu w cele biznesowe Tayside Contracts na poziomie strategicznym, dostarcza usług zarówno menadżerom jak i pracownikom. Na usługi te składają się miedzy innymi udzielanie wsparcia, poradnictwo i doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z działem HR: szkolenia i rozwój, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), wartościowanie stanowisk pracy, oraz płace.

Dział HR zajmuje się również rekrutacją, na naszej stronie internetowej można znaleźć wolne stanowiska pracy oraz złożyć o nie aplikację.

Wciśnij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Tayside Contracts traktuje bardzo poważnie. Sekcja związana z bezpieczeństwem gwarantuje, iż stosujemy się do ustawodawstwa związanego z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz do naszej polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Na bieżąco staramy się zwiększać profil BHP wewnątrz naszej organizacji i przyjmować proaktywne podejście w celu zmniejszania ilości wypadków i związanego z pracą złego stanu zdrowia.

Wierzymy we wkładanie wysiłku w szkolenia i rozwój naszych pracowników. Nasza firma otrzymała akredytację za inwestowanie w ludzi. Jesteśmy również akredytowanym centrum świadczącym usługi z zakresu kwalifikacji zawodowych (SQV), zapewniamy egzaminatorów oraz wewnętrznych weryfikatorów szkoleń. Zapewniamy szeroki zakres kursów szkoleniowych zarówno wewnątrzzakładowych jak i dla klientów zewnętrznych . Aby przejrzeć zakres oferowanych przez nas usług prosimy wcisnąć tutaj.

W przypadku pytań związanych z usługami działu HR, prosimy o kontakt tutaj.

Employment Policies
Polityka Związana z Zastraszaniem i Nękaniem (w pracy)

POLITYKA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIU PRZEKUPSTWU I KORUPCJI (Anti-Bribery and Anti-Corruption)

NOTA INFORMACYJNA HR DLA PRACOWNIKÓW – MAJ 2019– ROWEREM DO PRACY (Advisory Note Cycle to Work Scheme)
Polityka Postepowań Dyscyplinarnych
Polityka Dotyczaca Elastycznego Przejscia Na Emeryture
Formularz Składania Skargi
Polityka Składania Oraz Rozpatrywania Skarg i Zażeń
Wniosek o Urlop Macierzyński i/Lub Zasiłek Macierzyński
Polityka Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP)
Polityka z Zakresu Urlopu Wychowawczewgo
Polityka Zarzadząnia Absencjąmi Chorobowymi

Procedury Zglaszania Absencji Chorobowych Oraz Powracania Do Pracy - Zalacznik Do Polityki Zarzadzania Absencjami Chorobowymi

Polityka Związana z Nadużywaniem Substancji Odurzających
Pocedura Przeprwowadzania Testów na Obecność Substancji
Odurzających w Orgnizmie
Polityka Dotycząca Palenia (w Miejscu Pracy)
Polityka Dotyczaca Urlopu Okolicznosciowego W Zwiazku Z Zaloba Po Smierci Bliskiej Osoby

Polityka Dotyczaca Urlopu Do Wspierania Matki Po Porodzie/Rodzica Adopcyjnego Oraz Podstawowego Urlopu Ojcowskiego I Związanej Z Nimi Płacy

Polityka Dotycząca Zwolnienia od Pracy na Opiekę Nad Osobami Pozostającymi na Utrzymaniu Lub Pod Opieką Pracownika
Polityka Dotyczaca Rekrutacji I Selekcji Pracownikow
Polityka Dotyczaca Rownouprawnienia I Roznorodnosci W Zatrudnieniu
Polityka Dotyczaca Elastycznej Organizacji Pracy
Formularz Wniosku O Elastyczna Organizacje Pracy
Polityka Dotyczaca Wydajnosci W Pracy I Osiaganych Wynikow
Polityka Dotyczaca Rownosci Wynagrodzen (Dla Kobiet I Mezczyzn) Deklaracja Polityki
Polityka Dotyczaca Stresu Zwiazanego Z Praca
Polityka Dotyczaca Trudnych Warunkow Pogodowych
Back to Top