Delivering Excellence at the
Heart of our Communities
COVID-19 IMPORTANT EMPLOYEE INFORMATION
TEST & PROTECT

  

Working With Us

  Business Plan Invitation and Meet the Manager Director

  

                      Polish Version of the Business Plan Invitation 

     
    

           

  

Employment Policies and Employee Advisory Notes 

This section contains Tayside Contracts' Employment Policies, which have been approved by the Corporate Leadership Team following consultation with the recognised trade unions.

If you have any questions regarding our services please feel free to Contact Us.

Aby uzyskać informacje i zasady dla polskich odwiedzających, kliknij tutaj

 

Terms and Conditions of Employment

Employment Policies & Procedures
Adoption Leave and Pay Policy
Annual Leave and Public Holiday Policy
Annual Leave and Public Holiday Policy COVID19 Addendum
Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
Anti-Money Laundering Policy

Bereavement Leave Policy

Bullying and Harassment Policy
Car Parking Policy
Childcare Voucher Scheme

Closed Circuit Television (CCTV)
Cycle to Work Scheme
Data Protection Policy
Data Quality Policy
Disciplinary Policy
Display Screen Equipment Assessment Policy
Early Retiral and Voluntary Redundancy Policy
Employee Charter
Employee Code of Conduct
Equality and Diversity Policy
Equal Pay Statement
Establishment Control and Vacancy Management Policy
Flexible Retirement Policy

Flexible Working Policy

Fraud Policy
Grievance Policy
Holiday Pay- Non-Contractual Overtime - Additional Hours Policy
Homeworking Policy (Transitional) COVID19
Hospitality and Gifts Policy
Induction Policy
Information Security Policy
Internet, Email and Electronic Communication Platforms Use Policy
IT Security Policy
JCC Constitution CMT Approved 27 June 2019
Job Evaluation Grading and Validation Policy
Job Sharing Policy
Leadership Management Development Strategy
Long Service Recognition Policy
Maternity-Adoption Support and Ordinary Paternity Leave
Maternity Leave and Pay Policy
Menopause Awareness Policy
Motor Vehicle Policy
Occupational Health and Safety Policy
Parental Leave Policy
Parental Bereavement Leave Policy
Payroll Giving Scheme
Performance at Work Policy
Prescription Safety Spectacles Policy
PVG Scheme Policy
Records Management Policy
Recruitment and Selection Policy
Redeployment Policy
Redundancy Policy
Removal and Relocation Policy
Respiratory Protective Equipment Policy
Retention of HR Records Policy
Severe Weather - Management of Slip Risks Procedure
Severe Weather Policy
Shared Parental Leave and Pay Policy
Sickness Absence Management Policy

Sickness Absence Notification Procedure

Smoking Policy
Social Media and Mobile Devices Policy
Substance Misuse Policy
Substance Misuse Testing Procedure
Tay Review Policy (Leadership and Development)
Time and Attendance Policy
Time off for Dependants Policy COVID-19
Time off for Dependants Policy
Time off for Trade Union Duties Training and Activities Policy
TU Recognition Agreement CMT Approved 27 June 2019
Vaccination Policy COVID-19
Vehicle Tracking Policy

Volunteering Policy

Wellbeing Strategy
Whistleblowing (Confidential Disclosure of Information) Policy

Work Related Stress Policy

Employee Advisory Notes
HR Employee Advisory Note - 8 June 2022

Volunteering Policy and Revised Email Internet and EC Platforms Policy

Facebook Jobs Page
Cycle to Work Scheme Overview - May 2021
Cycle to Work Salary Sacrifice Scheme

HR Employee Advisory Note - Dec 2020 
Occupational Health Provision – Notification of Appointments

HR Employee Advisory Note - October 2021

Revised Occupational Health & Safety Policy and new Menopause Awareness Policy

Revised Bereavement Leave Policy and New Parental Bereavement Leave Policy June 2020

Motor Vehicle Policy Aug 19
Leadership and Management Development Strategy - Quick Quide
New and Revised Employment Policies Sep 18
Payslip Briefing GDPR May 18
Childcare Vouchers/Tax-Free Childcare Jan 18
Driving Licences Checks (DVLA) June 2021
Universal Credit Nov 17

Employee Advisory Note Mar 16

Equated Pay Rates- School Catering and Cleaning Employees June 15

  

British Sign Language

Employment policies, procedures and advisory notes in bsl format can be viewed here

Dział do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (Dział HR)

Dział zarządzania zasobami ludzkimi dodatkowo, oprócz wnoszenia swojego wkładu w cele biznesowe Tayside Contracts na poziomie strategicznym, dostarcza usług zarówno menadżerom jak i pracownikom. Na usługi te składają się miedzy innymi udzielanie wsparcia, poradnictwo i doradztwo we wszelkich kwestiach związanych z działem HR: szkolenia i rozwój, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP), wartościowanie stanowisk pracy, oraz płace.

Dział HR zajmuje się również rekrutacją, na naszej stronie internetowej można znaleźć wolne stanowiska pracy oraz złożyć o nie aplikację.

Wciśnij tutaj w celu uzyskania dalszych informacji.

Sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy Tayside Contracts traktuje bardzo poważnie. Sekcja związana z bezpieczeństwem gwarantuje, iż stosujemy się do ustawodawstwa związanego z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz do naszej polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Na bieżąco staramy się zwiększać profil BHP wewnątrz naszej organizacji i przyjmować proaktywne podejście w celu zmniejszania ilości wypadków i związanego z pracą złego stanu zdrowia.

Wierzymy we wkładanie wysiłku w szkolenia i rozwój naszych pracowników. Nasza firma otrzymała akredytację za inwestowanie w ludzi. Jesteśmy również akredytowanym centrum świadczącym usługi z zakresu kwalifikacji zawodowych (SQV), zapewniamy egzaminatorów oraz wewnętrznych weryfikatorów szkoleń. Zapewniamy szeroki zakres kursów szkoleniowych zarówno wewnątrzzakładowych jak i dla klientów zewnętrznych . Aby przejrzeć zakres oferowanych przez nas usług prosimy wcisnąć tutaj.

W przypadku pytań związanych z usługami działu HR, prosimy o kontakt tutaj.

polityki oraz PROCEDURY DotyczĄce zatrudnienia
Polityka Dotycząca Urlopu Adopcyjnego i Płacy 
(Adoption Leave and Pay Policy)

Polityka Dotycząca Corocznego Urlopu Wypoczynkowego oraz Dni Ustawowo Wolnych od Pracy 
(Annual Leave and Public Holiday Policy)

Aneks Do Polityki Dotyczącej Corocznych Urlopów Wypoczynkowych i Dni Ustawowo Wolnych od Pracy

(Annual Leave and Public Holiday Policy COVID19 Addendum)Polityka Dotycząca Przeciwdziałaniu Przekupstwa i Korupcji
(Anti-Bribery and Anti-Corruption)

Polityka Dotyczaca Urlopu Okolicznosciowego (Po Utracie Bliskiej Osoby) 
(Bereavement Leave Policy)

Formularz Wnioskowy o Urlop Okolicznościowy (Po Utracie Bliskiej Osoby) 
(
Bereavement Leave Request Form)

Polityka Związana z Zastraszaniem i Nękaniem (w pracy) 
(Bullying and Harassment Policy)
Program Dotyczący Kuponów Na Opiekę Nad Dziećmi
(Childcare Voucher Scheme)
Program o Nazwie 'Rowerem Do Pracy' 2021 
(Cycle to Work Scheme)
Polityka Postepowań Dyscyplinarnych 
(Disciplinacy Policy)

KODEKS POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA 
(Employee Code of Conduct)

Polityka Dotyczaca Rownouprawnienia I Roznorodnosci W Zatrudnieniu 
(Equality and Diversity Policy)
Polityka Dotyczaca Rownosci Wynagrodzen (Dla Kobiet I Mezczyzn) Deklaracja Polityki 
(Equal Pay Statement)
Polityka Dotyczaca Elastycznego Przejscia Na Emeryture 
(Flexible Retirement Policy)
Polityka Dotyczaca Elastycznej Organizacji Pracy 

(Flexible Working Policy)

Polityka Składania Oraz Rozpatrywania Skarg i Zażeń 
(Grievance Policy)

Polityka Dotycząca Korzystania z  Internetu oraz Poczty Elektornicznej 
(Internet and Email Use Policy)
Polityka Dotycząca Urlopu Macierzyńskiego i Zasiłku Macierzyńskiego
(Maternity Leave and Pay Policy)
Polityka Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (BHP) 
(Occupational Health and Safety Policy)

Polityka Dotycząca Urlopu Rodzicielskiego Po Smierci Dziecka 
(Parental Bereavement Leave Policy)

 Formularz Wnioskowy o Urlop Dla Osieroconych Rodziców 
(Parental Bereavement Leave Request Form)

Polityka z Zakresu Urlopu Wychowawczewgo 
(Parental Leave Policy)
Polityka Dotyczaca Wydajnosci W Pracy I Osiaganych Wynikow 
(Performance at Work Policy)
Polityka Dotycząca Korekcyjnych Okularów Ochronnych
(Prescription Safety Spectacles Policy)
Polityka Dotyczaca Rekrutacji I Selekcji Pracownikow 
(Recruitment and Selection Policy)
Polityka Dotyczaca Trudnych Warunkow Pogodowych 
(Severe Weather Policy)
Polityka Dotyczaca Urlopu Do Wspierania Matki Po Porodzie/Rodzica Adopcyjnego Oraz Podstawowego Urlopu Ojcowskiego I Związanej Z Nimi Płacy 
(Shared Parental Leave and Pay Policy)
Polityka Zarzadząnia Absencjąmi Chorobowymi 
(Sickness Absence Management Policy)
Procedury Zglaszania Absencji Chorobowych Oraz Powracania Do Pracy - Zalacznik Do Polityki Zarzadzania Absencjami Chorobowymi 
(Sickness Absence Notification Procedure)
Polityka Dotycząca Palenia (w Miejscu Pracy) 
(Smoking Policy)
Polityka dotycząca Mediów Społecznościowych i Urządzeń Mobilnych
(Social Media and Mobile Devices Policy)
Polityka Związana z Nadużywaniem Substancji Odurzających 
(Substance Misuse Policy)
Pocedura Przeprwowadzania Testów na Obecność Substancji Odurzających w Orgnizmie 
(Substance Misuse Testing Procedure)
Polityka Dotycząca Rejestracji i Ewidencji Czasu Pracy 

(Time and Attendance Policy)

Polityka Dotycząca Zwolnienia od Pracy na Opiekę Nad Osobami Pozostającymi na Utrzymaniu Lub Pod Opieką Pracownika 
(Time off for Dependents Policy)
Polityka Dotycząca Czasu Wolnego Na Opiekę Nad Osobami Zależnymi Pozostającymi Na Utrzymaniu Pracownika Podczas Covid-19 
(Time off for Dependents Covid19 updated 26 Feb)
Polityka Dotycząca Szczepień Przeciwko Covid-19 

(Vaccination Policy COVID-19)

Polityka Dotycząca Wolontariatu Wspieranego Przez Pracodawcę
(Volunteering Policy)

Polityka Dotyczaca Stresu Zwiazanego Z Praca 
(Work Related Stress Policy)
NOTY INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW

Nota Informacyjna Działu Kadr dla Pracowników- 8 Czerwca 2022
- Polityka Popierania Wolontariatu,
- Zaktualizowana Polityka dotycząca korzystania z Internetu, Poczty Elektronicznej i Platform Komunikacji Elektronicznej.

(HR Employee Advisory Note - 8 June 2022.Volunteering Policy and Revised Email Internet and EC Platforms Policy)

Strona na Facebooku z Ofertami Pracy
(Facebook Jobs Page)

Program o Nazwie 'Rowerem Do Pracy'- Ogólny Zarys - Kwiecień 2022(Cycle to Work Scheme Overview April 2022)

Nota Informacyjna Działu Kadr (HR) Dla Pracowników-Grudzień 2020

(Służba Zdrowia w Miejscu Pracy-Powiedomnienie o (Nowo) Wybranym Dostawcy Usług) 
(HR Employee Advisory Note - Dec 2020 Occupational Health Provision – Notification of Appointments)

Nota Inforacyjna Dla Pracowników Z Działu Kadr – Październik 2021(HR Employee Advisory Note - October 2021)

Polityka Dotycząca Bezpieczeństwa I Higieny Pracy (Ohsp) *Zaktualizowana* - 

Polityka Dotycząca Uświadomienia Na Temat Menopauzy *Nowa*

(Revised ODSP and new Mnopause Awareness Policy)

Zmiany w Polityce Dotycząca Urlopu Okolicznościowego (Z Pododu Śmierci Krewnego) oraz Nowa Polityka Dotycząca Urlopu Rodzicielskiego Po Śmierci Dziecka- Czerwiec 2020 
(Revised Bereavement Leave Policy and New Parental Bereavement Leave Policy June 2020)
LEADS Nota Informacyjna Dla Pracownikow Ma 19

Program o Nazwie 'Rowerem Do Pracy' 2021 -ogólny zarys
(Cycle to Work Scheme Overview)

Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych(GDPR)-Payslip Briefing 
(Payslip Briefing GDPR May 18)

Kontrola Prawa Jazdy DVLA (Driving Licences Checks (DVLA) June 2021)

Bony na Opiekę nad Dzieckiem/Zwolnione z Podatku Wsparcie Finansowe do Opieki nad Dzieckiem Styczeń 18 
(Childcare Vouchers/Tax-Free Childcare Jan 18)
Back to Top